Türk Maarif Ansiklopedisi tanıtıldı! Türkiye’nin en kapsamlısı…

Türkiye Maarif Vakfı ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından üç yıllık bir çabayla hazırlanan; Türk eğitim tarihine dair kavramlar, kişiler, eserler, kurumlar, olay, dönem ve şehirleri içeren ve “Cumhuriyetimizin 100. Yılına Armağan olarak hazırlanan “TÜRK MAARİF ANSİKLOPEDİSİ” kamuoyuna tanıtıldı.

TÜBA ile TMV’nin tam üç yıldan beri hazırladığı, Türklerin tarih boyunca eğitim alanında ortaya koydukları birikimi bilimsel metotlarla inceleyerek günümüz dünyasının eğitim anlayışına katkıda bulunmayı hedefleyen ve Cumhuriyetin 100. yılına armağan olarak hazırlanan TÜRK MAARİF ANSİKLOPEDİSİNİN tanıtım toplantısı, Türkiye Maarif Vakfı Genel Merkezi’nde düzenlendi.

TMV BAŞKANI BİROL AKGÜN: EĞİTİMİN ARKA PLANINA DÖNÜK KÜLTÜREL AĞIRLIKLI ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

Türkiye Maarif Vakfı’nda düzenlenen Tanıtım Toplantısı’nda Ansiklopedinin hazırlık süreci ve içeriği hakkında detaylı tanıtım yapıldı.

Toplantıda konuşan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, eğitim ve öğretimin sadece okuldan ibaret olmayacağına değinerek, “Bizim eğitimimizin arka planını oluşturan Ar-Ge faaliyetleri ile program geliştirme, ders materyalleri hazırlama ve kültürel içerikli yayınlar yapma gibi ciddi çalışmalarımız da vardır.” dedi.

Akgün, ansiklopedilerin bir hafıza ve aynı zamanda geleceğe ilişkin tahayyül olduğunu belirterek, “Tüm bunları yaparken amacımız tarih boyunca Orta Asya’dan Balkanlara geniş bir coğrafyada devletler kurmuş, medeniyetler kurmuş büyük bir milletin ahfadı olarak bizler, yurt dışında hizmet verirken eğitim öğretim alanında milletimizin geliştirmiş olduğu ve bizim tevarüs ettiğimiz büyük bir birikime dayanarak ve güvenerek yaptığımızın farkındayız. İstedik ki bu birikimi, külliyatı derleyip toparlayalım ve bilim camiasının hizmetine sunalım. Bu amaçla TÜBA ile işbirliği yaptık, ülkemizin tecrübeli bilim insanlarından oluşan bir bilim kurulu oluşturduk. 3 yıldır neredeyse her hafta birlikte bu büyük esere kafa yorduk. Bugünkü eser ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı.
Kadim eğitim geleneğimize kaynaklık teşkil etmesi bakımından önemli bir boşluğun doldurulması maksadıyla uzman yazar ve akademisyenlerin telif ettiği maddelerden müteşekkil TÜRK MAARİF ANSİKLOPEDİSİ alanındaki ilk ve en kapsamlı yayın olma özelliğini taşıyor.

TÜBA BAŞKANI MUZAFFER ŞEKER: TÜRKİYE’NİN KÖKLERİ VE DERİNLİKLERİNİ GELECEK IŞIK TUTSUN DİYE KAYDA GEÇİRDİK

İstanbul’daki toplantıda konuşan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de, ansiklopedinin yoğun ve titiz bir gayretin mahsulü olarak ortaya çıktığına işaret ederek, “Bu çalışma, birikimin toplandığı, mirasımızın derlendiği ama gelecek kuşaklara bırakmak üzere güzel bir hediye olarak hazırlanmış oluyor. Bizler süreçte ön açıcı olmaya çalıştık. Türkiye’nin kökleri, derinlikleri, geçmişte yaşanmış ve geleceğe ışık tutacak kültürünün kayda geçmiş olması çok değerli. Aramızdan ahirete göç eden Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı hocamızın çok değerli katkıları oldu, onu da anmadan geçemeyiz.” diye konuştu.

Türk Maarif Ansiklopedisi Bilim Kurulu Başkanlığı’nı Prof. Dr. Azmi Özcan, İcra Kurulu Başkanlığı’nı ise Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili yapıyor. Ansiklopedi’nin Danışma Kurulu’nda pek çok önemli isim yer alıyor.

PROF. AZMİ ÖZCAN: HİKAYEM BİR TELEFONLA BAŞLADI. TARİHE YATIRIM YAPTIK

Türk Maarif Ansiklopedisi Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Azmi Özcan, Türk Maarif Ansiklopedisinin Türklerin ilim ve irfan alanındaki varlığını belgeleyen önemli bir eser olduğunu belirterek “Hikayem, bir telefonla başladı. Bilim kurulu, bana görevi verdi. Türk ilim ve irfan tarihinde önemli bir yere sahip bu ansiklopediyle tarihe yatırım yaptık. Türk kültürünün değerlerini korumaya ve bu kavramları Türkleştirmeye özen gösterdik. İSAM bize bilgilerini açtı, kendilerine teşekkür ederim. Türk maarifini yaşatmak ve tedbir almak için bu çalışmada yer aldık.” diye konuştu.

Toplam 1200 maddeden oluşan ansiklopedide şimdiye kadar 1134 maddenin yazımı tamamlandı. Yazılan maddelerin redaksiyon işlemleri devam ediyor. İlk cildi oluşturan 209 madde “turkmaarifansiklopedisi.org.tr” adresinde yayımlandı. Toplamda 600’ün üzerinde yazarın telifinden oluşan ansiklopedinin beş cilt olması planlandı. Çalışmalar bittiğinde ansiklopedi basılı olarak da kamuoyunun hizmetine sunulacak.

TÜRKİYE’NİN EĞİTİM ALANINDAKİ İLK VE EN KAPSAMLI ANSİKLOPEDİSİ

Türk Maarif Ansiklopedisi Türkiye’nin uluslararası sahadaki eğitim markası “Türkiye Maarif Vakfı” ile ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar ve bilim diplomasisi ile temayüz eden Türkiye Bilimler Akademisi iş birliğinde hazırlandı. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol AKGÜN ve Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER Ansiklopedi’yi şu cümlelerle tanıtıyor:

“Türkiye’nin yeniden yükselişi ve insanlığın öncü bir medeniyet havzası haline dönüşmesi hemen her sahada özgün bilgi üretiminden geçmektedir. Cumhuriyet’in ikinci yüz¬yılına girerken Türk Maarif Ansiklopedisi, Türkiye’nin bekasında ve geleceğinde bilgi, sanat ve kültürün hayatî konumunun farkında olunduğuna dair Türk akademik camiasınca verilen mü-tevazi bir cevaptır. Bu cevap, son derece zengin, özgün, kendi içinde tutarlı, kendine ve bütün insanlığa faydalı bir tecrübe üretmiş, tarih yazmış olan bu coğrafya insanının birikiminden güç ve cesaret almakta ve meşruiyetini ona yaslanarak sağlamaktadır. Yoğun ve titiz bir gayretin mahsulü olan Türk Maarif Ansiklopedisi Türkiye Maarif Vakfı ve Türkiye Bilimler Akademisi’nin Cumhuriyetimizin 100. yılına armağanıdır. Mâziden âtiye, Türk eğitim, kültür ve irfanını tanımaya mütevazi bir davet ve başlangıç olan bu eserin okuyanlara yeni ufuklar açması ve yeni çalışmalara kaynaklık ve rehberlik etmesi dileğiyle.”

Program Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili’nin ansiklopedi fikri, bilim heyetinin teşekkülü, üç yıllık her hafta aksatılmadan yapılan bilim kurulu toplantısı, maddelerin belirlenmesi, organizasyonu ve tamamlanma sürecine dair detaylı sunumuyla tamamlandı.
www.turkmaarifansiklopedisi.org.tr adresinde 1. cildi oluşturan maddeleri yayımlanan Türk Maarif Ansiklopedisi’nin eğitim ve kültür hayatımıza önemli katkılar yapması bekleniyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir